herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Grudzień 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Asystent 0 0
Audytor Wewnętrzny 0 0
Biuro ds Organizacji Pozarządowych i Spraw Społecznych 0 0
Biuro ds. Budżetu i Analiz 0 0
Biuro ds. kontroli 0 0
Biuro ds. Planowania i Realizacji Inwestycji 0 0
Biuro Obsługi Rady i Zarządu 0 3
Obsługa Prawna (nowa) 0 0
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 0 0
Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności 1 0
Samodzielne stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 0 0
Sekretarz 0 0
Wydział Budownictwa 0 0
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 14 37
Wydział Dróg 0 0
Wydział Edukacji 0 0
Wydział Finansowy 0 0
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 14 54
Wydział Inwestycji Komunikacji i Dróg 0 0
Wydział Inwestycji, Promocji i Współpracy Europejskiej 0 0
Wydział Komunikacji 16 66
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych 0 7
Wydział Realizacji Inwestycji i Spraw Społecznych 0 0
Wydział Środowiska 0 0
[Urząd] 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: 0  
Listopad 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Asystent 0 0
Audytor Wewnętrzny 0 0
Biuro ds Organizacji Pozarządowych i Spraw Społecznych 0 0
Biuro ds. Budżetu i Analiz 0 0
Biuro ds. kontroli 0 0
Biuro ds. Planowania i Realizacji Inwestycji 0 0
Biuro Obsługi Rady i Zarządu 0 0
Obsługa Prawna (nowa) 0 0
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 0 3
Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności 2 2
Samodzielne stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 1 0
Sekretarz 0 0
Wydział Budownictwa 0 0
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 87 138
Wydział Dróg 0 0
Wydział Edukacji 0 117
Wydział Finansowy 0 0
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 208 269
Wydział Inwestycji Komunikacji i Dróg 0 0
Wydział Inwestycji, Promocji i Współpracy Europejskiej 0 0
Wydział Komunikacji 79 114
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych 0 0
Wydział Realizacji Inwestycji i Spraw Społecznych 0 0
Wydział Środowiska 0 0
[Urząd] 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: 0  
Październik 2017
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Asystent 0 0
Audytor Wewnętrzny 0 0
Biuro ds Organizacji Pozarządowych i Spraw Społecznych 0 0
Biuro ds. Budżetu i Analiz 0 0
Biuro ds. kontroli 0 9
Biuro ds. Planowania i Realizacji Inwestycji 0 0
Biuro Obsługi Rady i Zarządu 3 46
Obsługa Prawna (nowa) 0 0
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4 54
Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności 4 5
Samodzielne stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 0 0
Sekretarz 0 0
Wydział Budownictwa 0 0
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska 100 167
Wydział Dróg 0 2
Wydział Edukacji 0 0
Wydział Finansowy 2 1
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 236 254
Wydział Inwestycji Komunikacji i Dróg 0 0
Wydział Inwestycji, Promocji i Współpracy Europejskiej 0 0
Wydział Komunikacji 119 140
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych 2 5
Wydział Realizacji Inwestycji i Spraw Społecznych 0 0
Wydział Środowiska 0 2
[Urząd] 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: 0