herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie Marta Wojciechowska 2018-02-22 13:31:17
Modernizacja zewnętrznej instalacji deszczowej i odwodnienie terenu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie Marta Wojciechowska 2018-02-22 13:30:36
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-02-22 09:23:09
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-02-21 14:25:27
?Modernizacji Energetycznej obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu w ramach realizacji projektu ?Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych? dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Marta Wojciechowska 2018-02-20 10:07:51
?Modernizacji Energetycznej obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu w ramach realizacji projektu ?Modernizacja energetyczna obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych? dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Marta Wojciechowska 2018-02-20 10:03:03
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługę serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-02-19 15:50:51
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługę serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-02-19 15:49:47
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługę serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-02-19 15:49:29
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługę serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-02-19 15:48:59
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługę serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-02-19 15:48:33
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługę serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-02-19 15:48:08
Dzierżawa drukarek wraz z montażem, instalacją i kompleksową obsługą serwisowo-eksploatacyjną oraz obsługę serwisowo-eksploatacyjną drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego Marta Wojciechowska 2018-02-19 15:47:26
Samodzielne stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Róża Werocy 2018-02-19 13:37:43
Samodzielne stanowisko ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Róża Werocy 2018-02-19 13:34:21
Wydział Organizacji i Spraw Społecznych Róża Werocy 2018-02-19 13:15:32
UCHWAŁA NR XLVII/304/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu Janina Sidor 2018-02-19 10:33:08
UCHWAŁA NR 229/799/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu" Dominika Bułgajewska 2018-02-19 07:56:15
UCHWAŁA NR 229/798/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dominika Bułgajewska 2018-02-19 07:55:05
UCHWAŁA NR 229/797/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-02-19 07:53:24
UCHWAŁA NR 229/796/2018 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie sali konferencyjnej znajdującej się w budynku Powiatu Myśliborskiego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu Dominika Bułgajewska 2018-02-19 07:52:34
UCHWAŁA NR 229/795/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania w zakresie prowadzenia gospodarki drewnem pozyskanym z wycinki drzew przy drogach powiatowych Dominika Bułgajewska 2018-02-19 07:51:55
UCHWAŁA NR 229/794/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2018-02-19 07:51:10
UCHWAŁA NR 229/793/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dominika Bułgajewska 2018-02-19 07:49:59
UCHWAŁA NR 229/792/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń w budynku dawnej stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku dla Niepublicznego Przedszkola Językowego Montessori School Barlinek z siedzibą w Barlinku Dominika Bułgajewska 2018-02-19 07:48:31
UCHWAŁA NR 229/792/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń w budynku dawnej stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku dla Niepublicznego Przedszkola Językowego Montessori School Barlinek z siedzibą w Barlinku Dominika Bułgajewska 2018-02-19 07:47:59
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Edukacji w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-02-16 16:15:38
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-02-16 16:11:54
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-02-16 14:12:29
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-02-16 14:12:10
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej ? III i IV piętro Marta Wojciechowska 2018-02-16 14:11:50
Nr 15 w sprawie powierzenia pomocniczych działań zakupowych Marek Sobiegraj 2018-02-16 09:53:34
Nr 14 w sprawie punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) Marek Sobiegraj 2018-02-16 09:49:23
Nr 13 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Marek Sobiegraj 2018-02-16 09:07:20
Nr 12 w sprawie powołania zespołu powypadkowego Marek Sobiegraj 2018-02-16 09:03:45
Nr 11 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2018 rok Marek Sobiegraj 2018-02-16 08:51:53
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 po zmianach - Powiat Myśliborski Marta Wojciechowska 2018-02-15 14:44:53
Marta Wojciechowska 2018-02-15 14:32:37
Marta Wojciechowska 2018-02-15 14:30:34
Nr 10 w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na obiekt użyteczności publicznej - III i IV piętro". Marek Sobiegraj 2018-02-15 10:01:34