herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr 5 Powiatowej Komisji Wyborczej w Myśliborzu w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych w Okręgu wyborczym Nr 3 w wyborach do Rady Powiatu w Myśliborzu. Marek Sobiegraj 2018-10-19 15:32:14
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Myśliborzu o skreśleniu kandydata z listy kandydatów na radnych w Okręgu wyborczym Nr 3 w wyborach do Rady Powiatu w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-10-19 13:10:46
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Myśliborzu o skreśleniu kandydata z listy kandydatów na radnych w Okręgu wyborczym Nr 3 w wyborach do Rady Powiatu w Myśliborzu Marek Sobiegraj 2018-10-19 13:09:25
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu budynków oraz zagospodarowania terenu Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu Marta Wojciechowska 2018-10-19 09:12:32
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 Marta Wojciechowska 2018-10-19 09:11:53
INFORMACJA O DYŻURACH POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MYŚLIBORZU Marek Sobiegraj 2018-10-18 13:33:46
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 Marta Wojciechowska 2018-10-18 11:53:07
Termomodernizacja wyższej części dachu Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Dębnie Marta Wojciechowska 2018-10-18 11:10:20
Uchwała Nr LVI/373/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Powiatu myśliborskiego na lata 2018-2027 - dokument usunięty Janina Sidor 2018-10-18 08:26:55
Uchwała Nr LVI/382/2018 w spraiwe określenia maksymalnej wysoko.sci pozyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2018 roku Janina Sidor 2018-10-18 08:25:55
Uchwała Nr LVI/382/2018 w spraiwe określenia maksymalnej wysoko.sci pozyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu w 2018 roku Janina Sidor 2018-10-18 08:25:39
Uchwała Nr LVI/381/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielnaia i rozmaru znizek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski Janina Sidor 2018-10-18 08:24:02
Uchwała Nr LVI/380/2018 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego Janina Sidor 2018-10-18 08:19:19
Uchwała Nr LVI/379/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Janina Sidor 2018-10-18 08:15:31
Uchwała Nr LVI/379/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Janina Sidor 2018-10-18 08:15:00
Uchwała Nr LVI/378/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu Janina Sidor 2018-10-18 08:14:23
Uchwała Nr LVI/378/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu Janina Sidor 2018-10-18 08:14:06
Uchwała Nr LVI/376/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu - dokument usunięty Janina Sidor 2018-10-18 08:13:31
Uchwała Nr LVI/376/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu - dokument usunięty Janina Sidor 2018-10-18 08:13:29
Uchwała Nr LVI/376/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu - dokument usunięty Janina Sidor 2018-10-18 08:12:49
Uchwała Nr LVI/378/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu Janina Sidor 2018-10-18 08:12:43
Uchwała Nr LVI/376/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu - dokument usunięty Janina Sidor 2018-10-18 08:12:38
Uchwała Nr LVI/377/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Janina Sidor 2018-10-18 08:10:26
Uchwała Nr LVI/377/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Janina Sidor 2018-10-18 08:10:07
Uchwała Nr LVI/376/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Janina Sidor 2018-10-18 08:04:58
Uchwała Nr LVI/376/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Janina Sidor 2018-10-18 07:53:47
Uchwała Nr LVI/375/2018 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok." Janina Sidor 2018-10-18 07:51:38
Uchwała Nr LVI/375/2018 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok." Janina Sidor 2018-10-18 07:46:50
Uchwała Nr LVI/374/2018 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2018 rok Janina Sidor 2018-10-18 07:43:57
Uchwała Nr LVI/373/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Powiatu myśliborskiego na lata 2018-2027 - dokument usunięty Janina Sidor 2018-10-18 07:42:34
Uchwała Nr LVI/373/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Powiatu myśliborskiego na lata 2018-2027 Janina Sidor 2018-10-18 07:41:20
Uchwała - dokument usunięty Janina Sidor 2018-10-18 07:39:35
Uchwała - dokument usunięty Janina Sidor 2018-10-18 07:39:15
Nr 53 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Marek Sobiegraj 2018-10-18 00:22:54
Dane teleadresowe Marek Sobiegraj 2018-10-18 00:15:10
Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z z ujęciem m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z towarzyszącą infrastrukturą na dł. 2,1 km (II etap) Marta Wojciechowska 2018-10-17 13:49:54
Termomodernizacja wyższej części dachu Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Dębnie Marta Wojciechowska 2018-10-17 13:32:13
Termomodernizacja wyższej części dachu Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Dębnie Marta Wojciechowska 2018-10-17 13:32:10
Termomodernizacja wyższej części dachu Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Dębnie Marta Wojciechowska 2018-10-17 13:32:04
Termomodernizacja wyższej części dachu Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Dębnie Marta Wojciechowska 2018-10-17 13:31:59